Szanowni Państwo,

w imieniu Komitetu Naukowego i Komitetu Organizacyjnego serdecznie zapraszamy do udziału stacjonarnego lub w formie zdalnej w Bonifraterskiej Konferencji Ziołolecznictwa 2022. W tym roku Konferencja będzie poświęcona fitoterapii u osób starszych. Zaproszenie kierujemy zwłaszcza do pracowników naukowych Katedr i Zakładów Botaniki Farmaceutycznej, Farmakognozji, Farmakologii oraz Technologii Postaci Leku, a także Katedr i Klinik Geriatrii, Psychiatrii oraz Neurologii, a jednocześnie do lekarzy i farmaceutów innych afiliacji, w tym lekarzy medycyny rodzinnej zainteresowanych zastosowaniem substancji roślinnych. Liczymy również na obecność specjalistów związanych z uprawą roślin leczniczych i produkcją preparatów roślinnych. Konferencja pozostaje także otwarta dla innych osób zainteresowanych fitoterapią.
Bonifraterska Konferencja Ziołolecznictwa 2022 organizowana jest przez Prowincję Polską Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego p.w. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny wraz z Bonifraterskim Centrum Medycznym spółką z o.o. oraz Sekcją Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Partnerami Konferencji są: Polskie Towarzystwo Farmacji Klinicznej, Boni Fratres Pharmaceutical spółka z o.o., Polski Komitet Zielarski oraz Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – Państwowy Instytut Badawczy.
Celem Konferencji jest stworzenie platformy wymiany informacji i współpracy pomiędzy lekarzami, producentami leczniczych produktów roślinnych i ziół, osobami i instytucjami promującymi fitoterapię, pracownikami naukowymi badającymi substancje roślinne, aptekarzami oraz osobami związanymi ze sklepami zielarskimi.
Zakon Bonifratrów, który działa w Polsce od 1609 roku, zgodnie ze swoim charyzmatem, posługuje chorym i ubogim prowadząc szpitale, przychodnie, przytułki, domy opieki, apteki, jadłodajnie i ośrodki pomocy środowiskowej. Od czasu reaktywacji Prowincji Polskiej w 1922 r., Zakon Bonifratrów rozwijając pomoc medyczną nie zapominał o wykorzystaniu ziołolecznictwa. Owocem tej wielopokoleniowej tradycji są z jednej strony Poradnie Ziołolecznictwa prowadzone przez lekarzy, a z drugiej naturalne produkty bonifraterskie, w tym lecznicze produkty roślinne.
Podczas Konferencji wystąpią eksperci, którzy zaprezentują wykłady dotyczące przede wszystkim najbardziej interesujących zagadnień fitoterapii u osób starszych.
Jednocześnie zachęcamy do zgłaszania doniesień z prac badawczych, które po zakwalifikowaniu będą prezentowane podczas Konferencji w Sesji Plakatowej i zostaną wydane w formie streszczeń artykułów, a także opublikowane na stronach jednego z czasopism: „Herba Polonica”, „Postępy Fitoterapii” lub „Polish Journal of Cosmetology”.
Najlepsza praca badawcza młodego pracownika nauki zaprezentowana na Bonifraterskiej Konferencji Ziołolecznictwa 2022 zostanie wyróżniona nagrodą Prowincjała Prowincji Polskiej Zakonu Bonifratrów.
Wykłady, zaprezentowane doniesienia z prac badawczych oraz dyskusje z udziałem szerokiego grona specjalistów, mają szansę stać się dla Państwa interesującą drogą do wymiany doświadczeń i pogłębienia wiedzy. Niewątpliwe mogą także przyczynić się do utrwalenia istniejących kontaktów i przyjaźni, a także nawiązania nowych.

Do zobaczenia w Warszawie,
 
Przewodniczący
Komitetu Naukowego
  
 prof. dr hab. n. farm. Kazimierz Głowniak
Przewodniczący
Komitetu Organizacyjnego

dr n. med. Dariusz Szabela


Organizatorzy


Patronat honorowy


Generał Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego
br. Jesús Etayo Arrondo
PartnerzyBoni Fratres Pharmaceutical Sp. z  o. o.
Sponsorzy
Patroni Medialni