Bonifraterskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. 
Oddział w Warszawie
ul. Sapieżyńska 3
00-215 Warszawa
 
 

If you want to ask a question,
please send it to the conference coordinator by e-mail:
konferencja-ziololecznictwa@bonifratrzy.warszawa.pl   


Organizers


 
 

Patronage


Generał Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego
br. Jesús Etayo Arrondo
PartnersBoni Fratres Pharmaceutical Sp. z  o. o.
Sponsors
Media Partners